Ważne zmiany w 2018 roku

Rozwijamy temat zmian w 2018.

Nowy rok kalendarzowy niesie ze sobą wiele ważnych zmian w prawie, z którymi każdy przedsiębiorca mały i duży powinien się dokładnie zaznajomić. Bowiem nieznajomość prawa szkodzi, gdyż jego nieprzestrzeganie skutkować może dużymi karami finansowymi.

Jedną z ważniejszych zmian, które weszły w życie od początku 2018 roku są istotne zmiany w prawie podatkowym. Zgodnie z założeniami mają one przede wszystkim na celu uszczelnienie podatku VAT poprzez wykorzystanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dokładniej mówiąc, system ten rozszerzyć się ma również na przedsiębiorców z segmentu micro. Co za tym idzie, muszą oni skomputeryzować swoje firmy, gdyż są zobligowani przesyłać rejestry transakcji VAT za pośrednictwem systemu udostępnionego przez resort finansów. Tutaj również warto by czynni podatnicy zapoznali się z procedurami związanymi z płatnością podzieloną czyli tzw. split payment. Zapłata z zastosowaniem tego systemu będzie wykonywana za pomocą komunikatów udostępnionych bezpośrednio przez bank.

W przypadku zmian podatkowych, należy pamiętać, że nowe prawo jednocześnie zwiększa kwotę wolną od podatku. Dotychczas kwota ta wynosiła 6600 zł, natomiast dzięki kompleksowej noweli ustaw podatkowych obecnie ma być równa 8000 zł. Zmieniają się również kwoty podatków dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania obowiązujących w przedziałach pomiędzy 8 tys. zł a 13 tys. zł, jak również 85 tys. 528 zł a 127 tys. zł. Co to oznacza? Otóż ulegnie zmianie kwota wolna od podatku dla dochodów mających podstawę opodatkowania zlokalizowaną pomiędzy obiema wskazanymi kwotami, czyli między 13 tys. zł a 85 tys. 528 zł.

Jednocześnie ta sama ustawa wprowadza zmiany podatkowe dla właścicieli nieruchomości komercyjnych jak centra handlowe czy domy towarowe. Aczkolwiek nowe prawo zmianami obejmuje jedynie te podmioty, których wartość przekracza 10 mln zł.
Kolejną istotną zmianą, jaka weszła w życie od początku 2018 roku jest nałożenie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Co za tym idzie, bez względu na wysokość obrotu, obowiązkiem tym zostaną objęte nowe grupy usług, jak sprzedaż biletów do dyskotek, cyrków bądź wesołego miasteczka.
Jak widać, rok 2018 jest przede wszystkim rokiem istotnych zmian dla przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do Góry