Rozwód czy separacja?

Małżeństwo to obietnica wspólnego życia. Razem na dobre i na złe. Jednak doskonale wiemy, że coraz częściej osoby decydujące się kroczyć razem przez życie nie są w stanie dotrzymać złożonych sobie przyrzeczeń.

Rozwód i związana z nią sprawa sądowa już od wielu lat nie są tematami tabu. Na szczęście zmienił się już zamierzchły pogląd, że z mężem czy żoną należy się zestarzeć za wszelką cenę. Nie każdy jednak wie, że rozwód nie jest jedyną formą na jaką mogą zdecydować się małżeństwa, które przechodzą kryzys. Istnieje również instytucja separacji. Kiedy zdecydować się wiec na te ostateczną formę zakończenia małżeństwa jakim jest rozwód, a kiedy na separację? Aby podjąć słuszną decyzje należy przede wszystkim zastanowić się czy chcemy brać udział w długiej i często przykrej kwestii jaką jest sprawa sądowa oraz czy widzimy jeszcze jakieś światełko dla naszego związku.

Rozwód to ostatecznie rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu. Wniosek może złożyć jedno lub oboje z małżonków. Sąd sprawdza czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Do tej oceny konieczna jest sprawa sądowa. Często nie kończy się na jednej, powoływani są świadkowie, często dzieci. Jeżeli mamy sytuację w której oboje z małżonków jest przekonanych, że rozwód to najlepsze wyjście to sama sprawa sądowa nie jest taka straszna. Zdarzają się sytuacje w których sąd orzeka rozwód koniec małżeństwa już na pierwszej sprawie sądowej.

Niestety, praktyka pokazuje, że małżonkowie często nie zgadzają się co do ponoszenia winy za rozpad pożycia lub istnieje problem w kwestii podziału majątku. W takich sytuacjach sprawa sądowa może się toczyć wiele lat, a sam rozwód może się okazać bardzo trudny do uzyskania.

W wielu przypadkach, szczególnie jeżeli małżonkowie uważają, że jest dla ich związku jeszcze szansa i nie są chętni na ostateczny krok, jakim w ich odczuciu jest rozwód, pary decydują się na separację. Do uzyskania separacji wystarczy jedynie stwierdzenie, że doszło do zupełnego rozkładu pożycia. W tym wypadku sąd orzeka o uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Niestety w tym wypadku sprawa sądowa, również musi się odbyć, ale dzięki temu, iż (w odróżnieniu od sprawy o rozwód) małżonkowie nie muszą udowadniać trwałego rozpadu pożycia, nie dochodzi tak często do przykrych sytuacji na sali sądowej.

Zarówno kiedy złożymy pozew o rozwód, jak i w sytuacji gdy zdecydujemy się jedynie na separację, sąd orzeknie na sprawie sądowej o tym który z małżonków ponosi winę, o ewentualnych alimentach, władzy rodzicielskiej czy podziale majątku.

Podstawową kwestią jaka różni rozwód od separacji jest fakt, iż rozwód pozwala nam na ponowne zawarcie małżeństwa, a separacja nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do Góry