Nic nie jest tak pewne w Polsce, jak zmiany w prawie

Każdego roku w Polsce dochodzi do znaczących zmian w prawie. Zmianami objęte są niemal wszystkie gałęzie prawa i wszelkie płaszczyzny życia. Nowe prawo bywa wprowadzane z zaskoczenia, dlatego wymaga ono od wielu osób ciągłej czujności związanej ze zmianami, dlatego też wiele firm działających w branży usług doradczych, czy też księgowych zmuszona jest do prenumeraty różnego rodzaju zestawień zmian przepisów z opisem ich stosowania w codziennym życiu danej firmy, czy gałęzi działalności. Na początku każdego roku wzrasta z reguły liczba prenumeratorów wszelkich wydawnictw związanych ze zmianami prawnymi w danej branży gospodarki.

W 2018 roku także można było zaobserwować ten trend, który bardzo często nie tylko obejmuje wydawnictwa w formie drukowanej, ale również wydawnictwa cyfrowe, których prenumerata na nośniki cyfrowe staje się coraz bardziej popularna. Nowe prawo przede wszystkim dotyczy zwykle przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników. Korekty w tej gałęzi prawa pojawiają się każdego roku. Niektóre są jedynie drobnymi korektami, a inne wręcz przełomowymi decyzjami zmieniającymi w sposób zdecydowany zasady w Kodeksie Pracy. Zauważyć należy, że w roku 2018 zaczynają obowiązywać w tym zakresie nowe przepisy związane z handlem w niedzielę, co bez wątpienia wpłynie na rynek pracy. Przepisy związane z finansami, rachunkowością i bankowością bez wątpienia to także jedne z gałęzi, które najmocniej odczuwają zmiany prawne i wymagają szybkiego dostosowanie do nich stosowanych procedur i zasad obowiązujących w księgowości.

Zmiany prawne mają negatywny wpływ na stabilizację warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ten problem dostrzega wielu zachodnich inwestorów, którzy skierowali swoje kroki do Polski. Należy zaznaczyć, że zdarzały się okresy, kiedy zagraniczni przedsiębiorcy wycofywali się w związku z częstymi zmianami w prawie z inwestycji w Polsce i woleli inwestować u południowych sąsiadów Polski, czyli w Czechach i na Słowacji.

Biorąc jednak pod uwagę funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce można zauważyć, że w XXI wieku ich dostosowanie do zmieniających się przepisów prawa przebiega mniej boleśnie i sprawniej niż miało to miejsce w ostatnich latach XX wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do Góry