Czy można uniknąć podatku od zachowku?

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest sytuacją bardzo przykrą. Tym bardziej jeżeli są osoby, które zostały wykluczone z dziedziczenia. Prawo polskie chroni jednak spadkobierców poprzez instytucje zachowku. Najbliższej rodzinie należy się zachowek jeżeli zostali pominięci w testamencie, w dodatku, jeżeli dopełnimy wszystkich formalności również podatek od tego świadczenia nie zostanie nam naliczony.

Spadkobiercami zmarłego są osoby z nim blisko spokrewnione, które posiadają uprawnienie do dziedziczenia w trybie ustawowym. Jeżeli jednak spadkodawca wykluczył z dziedziczenia jedną z osób, której w wypadku dziedziczenia ustawowego przysługiwałaby część spadku, a pozostawiony testament uznaje się za ważny, wtedy może dojść do sytuacji, nawet osoba spokrewniona w linii prostej ze zmarłym nie dostanie po nim nic.

Zachowek w polskim prawie, jest swoistą ochroną ustanowioną właśnie dla takich osób. Osoba, której zachowek się należy może żądać określonej sumy pieniężnej od spadkobierców, którzy nie zostali wyłączeni z dziedziczenia. Należy pamiętać, że zachowek nie obejmuje żądania do wydania określonych rzeczy ze składu majątkowego. Nie można, więc w ramach tej instytucji wymagać od spadkobiercy, aby wydał nam odziedziczony samochód, czy nawet inne przedmioty posiadające jedynie wartość sentymentalną. Zachowek jest świadczeniem pieniężnym i wynosi połowę udziału jaki by przypadał żądającemu, gdyby dziedziczył ustawowo.

Jednakże należy pamiętać, że świadczenie to będzie mogło zostać spełnione tylko jeżeli sami o to wystąpimy. O zachowek możemy walczyć w postępowaniu sądowym i należy pamiętać, iż mamy na to 5 lat od ogłoszenia testamentu.

Niestety zachowek, jako świadczenie pieniężne traktowany jest jako swego rodzaju wzbogacenie się osoby, która go wyegzekwowała, tzn. że należy od niego zapłacić podatek. Wynika to z ustawy o podatku od spadków i darowizn. I w tym wypadku w polskim prawie istnieją udogodnienia dla spadkobierców. Uprawniony do zachowku, po jego otrzymaniu może skorzystać ze zwolnienia od podatku.

Aby podatek nie został nam naliczony, należy w terminie sześciu miesięcy od dnia zaspokojenia roszczenia, tj od dnia kiedy faktycznie, fizycznie otrzymaliśmy zachowek, złożyć we właściwy urzędzie skarbowym złożyć zawiadomienie o tym że zachowek został przez nas nabyty. Nie ma znaczenia w tym wypadku czy zachowek został wypłacony dobrowolnie czy wyegzekwowany podczas postępowania sądowego, jeżeli nie dokonamy tych formalności, podatek będziemy zmuszeni zapłacić. Urząd Skarbowy naliczy w tym wypadku podatek w wysokości od 3 % do 7% zachowku pomniejszone o kwotę wolną od podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do Góry